In Nederland leven zeker al 100 Handleeskundigen

Vanaf 1982 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de handleeskunde en vanaf die tijd heb ik vele baanbrekers op dit gebied op de paranormale-/alternatieve- of spirituele beurzen ontmoet. Wij brachten langzaam maar zeker deze studie meer naar buiten (en uit de occulte verdomhoek) met onze drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak. Wij gaven consulten, cursussen, workshops, lezingen en sommigen schreven ook boeken.

Het wordt tijd dat deze baanbrekers eens in het zonnetje worden gezet.


De Chiroloog, Handleeskundige of Handanalist

De (wetenschappelijke) handleeskundige of chiroloog bestudeert de gehele hand op een diagnostische manier. Zo iemand heeft de kunde om de hand nauwkeurig te onderzoeken en de vele gegevens, die de hand bevatten, op de juiste wijze te combineren, te deduceren en te interpreteren; om vervolgens daarover een uitspraak te doen over iemands natuurlijke aanleg, karakter en talenten.

Vroeger hechtte men veel waarde aan de afzonderlijke tekens, maar nu wordt de hand op een holistische manier bestudeerd en allerlei gegevens tegen elkaar afgewogen. Zo worden bijvoorbeeld lijnen, die identiek zijn maar in verschillende handtypen voorkomen, anders geïnterpreteerd.

Het woord 'chiro' is afgeleid van het woord cheir (= hand) en loog (= kundige). Handleeskunde of Chirologie is een methodiek en het 'lezen' van een hand gebeurt volgens vast omlijnde regels, waarbij feiten en ervaring een grote rol spelen. Het is dus een empirische wetenschap.

Deze techniek kan slechts verworven worden door een opleiding te volgen en door deze intensief, zelfs jaren, te oefenen. Elke chiroloog zal theoretische kennis als basis gebruiken en zich in de praktijk verder ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben, dat hij of zij daarmee iets aan de handleeskunde toevoegt, of wel daar mee verfijningen of vernieuwingen aanbrengt.

Omdat de mens evolueert en dus ook de hand en de lijnen evolueren, is handleeskunde een 'levende' wetenschap.

Van elke chiroloog wordt dan ook verwacht, dat hij met deze wetenschap met de tijd meegaat en op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.

De Handleeskunde bestaat uit vijf specialismen en wanneer men een aanduiding in het ene specialisme ziet, kan men deze ook in een andere terugvinden. Zo kun je de specialismen als een tweede checklist zien. 

Een van de grootste stellingen in de handleeskunde is:

Eén aanduiding is geen aanduiding, men moet er op zijn minst twee of drie andere zien!

 

Chirologie bestaat uit 4 specialismen t.w.:

Chironomie

Het bestuderen van de verschillende aspecten van de handen, zoals de vorm van de hand, de lengte en vorm van de vingers, de lengte en vorm van de kootjes, de betekenis van de vingers en de duim, de structuur, kleur, conditie en temperatuur van de huid, de betekenis van de heuvels en vlaktes in de hand, de buigzaamheid van de hand en de vingers.

Chiromancie

Handlijnkunde; het bestuderen van de lijnen en tekens in de hand. De vorm van de lijnen, waar deze beginnen en  waar ze eindigen. Vroeger gebruikte men de handlijnkunde (chiromantie) om te voorspellen. 

Duimleeskunde

Het bestuderen van de duim: zoals de lengte, dikte, vorm en de kootjes. De duim is de heerser van de hand waarin vele karaktertrekken staan (zoals voelen, willen en denken). 

Dermatoglyfen

Het bestuderen van de vinger- en huidpatronen in de hand, die speciale tendensen aangeven. 

 


Rating: 4.2727272727273 sterren
22 stemmen