In Nederland wonen zeker al 100 Handleeskundigen

 

Vanaf 1982 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de handleeskunde en vanaf die tijd heb ik vele pioniers op dit gebied op de paranormale-/alternatieve- of spirituele beurzen ontmoet. Wij brachten langzaam maar zeker deze studie meer naar buiten (en uit de occulte verdomhoek) met onze drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak. Wij gaven consulten, cursussen, workshops, lezingen en sommigen schreven ook boeken.

Het wordt tijd dat deze pioniers eens in het zonnetje worden gezet.


Collega Paul Bles als baanbrekende handanalist heb ik persoonlijk niet gekend maar ik ken wel zijn verdienste. Vanaf 1980 bestudeerde Paul al deze boeiende wetenschap, daarom wordt ook hij in het zonnetje gezet.  


Korte levensbeschrijving van Paul Bles als diagnostisch handanalist, droomanalist, gelaatkundige en coach van singles en van koppels.

Ik ben geboren in Vinkeveen, in 1948. Na mijn middelbare school ben ik rechten gaan studeren in Tilburg. Ik studeerde af in Nederlands Recht, met specialisatie in Internationaal Privaatrecht en Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking en speciale interesse in het erfrecht.

Tijdens mijn beroep als docent recht en decaan in Breda ontwikkelde ik ook belangstelling voor astrologie, bio-energetica en handanalyse. Vanaf het eerste moment dat Edo Sprong in 1980 in Nederland weekenden handanalyse kwam geven, was ik van de partij. De handanalyse boeide mij meteen mateloos. Na een korte periode handanalyse kon ik al meer vanuit de handen vertellen dan na zes jaar astrologie…

Mijn tweede beroepsrichting begon zich te openbaren.

Voor mij was het duidelijk: ik ging de opleiding handanalyse volgen. Daarbij ontstond langzamerhand een vriendschappelijke samenwerking met Edo. Ik heb hem met allerlei hand- en spandiensten ondersteund bij het organiseren van de weekenden. Vele malen ben ik met Edo meegegaan naar lezingen en workshops om hem daarbij te assisteren. Onder andere ook bij het bezoek aan de Spirituele beurs ‘Gouden Handen’ in ‘s-Heerenberg. Deze tweedaagse beurs was groot van opzet. Edo had daar een tafel, waaraan hij korte consulten handanalyse deed voor de bezoekers van deze beurs. Ik herinner me het nog als de dag van gisteren dat hij mij opeens voorstelde naast hem ook een tafel in te richten en zelf korte consulten te gaan geven. Deze blijk van groot vertrouwen verraste me. Ook daarna heb ik op vele spirituele beurzen gewerkt, met name om te leren snel een analyse te kunnen maken en de cliënt een goed advies mee te geven

Op een van de beurzen kwam een dame in pure paniek omdat ze elders te horen had gekregen dat in haar hand een teken te zien was dat zij zou overlijden aan een hartkwaal. Voor mij was dat niet waar handanalyse voor bedoeld is. Ik ben haar hand uitgebreid gaan analyseren, veel langer dan de tijd die daar eigenlijk voor gepland was. Het bleek dat er zeker geen tekenen van een hartkwaal te zien waren, maar dat ze wel in een emotioneel conflict zat, wat nodig moest worden opgelost. Handanalyse is voor mij een middel tot zelfinzicht en niet een middel om mensen schrik aan te jagen….. Dat bleek hier weer duidelijk.

 

De Academie Antropodynamica werd enkele jaren later opgericht door ons drieën: Edo Sprong, Francine Rasenberg en mij. We hebben vaak overleg gevoerd om de Academie zo goed mogelijk vorm te geven. Lessen vonden onder andere plaats in Breda en Bunnik. Ik zorgde onder andere voor het organiseren van het cursistenbestand, de administratie, de contacten en de publiciteit.

In de loop der jaren heb ik daarnaast ook onderdelen van het lesprogramma voor mijn rekening genomen. Een van de onderwerpen die ik heb opgezet en waarover ik lesgegeven heb binnen de Academie Antropodynamica was Gelaatkunde. Hiervoor had ik een uitgebreide studie gemaakt van de verschillende visies op de psychomorfologie, waar de handanalyse en de gelaatkunde beide deel van uitmaken. Met name de benadering vanuit de antroposofie heb ik vorm kunnen geven in het studiemateriaal voor gelaatkunde van de Academie.

Na een groot aantal jaren van samenwerking met Edo voelde ik onvrede met de ontstane situatie, waarna ik het besluit nam deze samenwerking te verbreken en zelfstandig verder te gaan. Dat is mij bijzonder goed bevallen. Inmiddels had ik al een bloeiende praktijk opgebouwd met consulten, lezingen, workshops en cursussen in Nederland en België. Deze activiteiten betroffen diagnostische handanalyse, gelaatkunde, droomanalyse, coaching van singles evenals coaching van koppels in hun relatie.

 

Omdat ik ook een grote belangstelling heb voor computertechniek, heb ik al in de ‘babytijd van de ontwikkeling van websites’ een site opgezet voor mijn praktijk. Het was destijds de eerste website op het gebied van de handanalyse. Inmiddels zijn we vele versies verder en is het een up-to-date site geworden over mijn werk. Hieronder zie je de openingspagina van mijn website

Mijn interesse in computertechnologie en in handanalyse heb ik op een zeker moment gecombineerd in een unieke pagina waarop de bezoeker een korte blik kan werpen op de praktijk van de handanalyse.

Op https://www.pbles.com/kijkinhanden/  kun je met je muis (op een PC) of met je vinger (op een tablet) lijnen of heuvels in de hand aanraken, waarna een compacte uitleg verschijnt.

 

 

 

 

 

Hiernaast zie een voorbeeld van het scherm als je de Levenslijn aanraakt.  

https://www.pbles.com/kijkinhanden/

Je zult begrijpen dat ik door deze werkzaamheden mijn oorspronkelijke beroep als docent recht en decaan heb ingeperkt. Gemiddeld was ik de helft van de week bezig met mijn praktijk en de andere helft met mijn werk in het onderwijs. Inmiddels ben ik gepensioneerd voor wat betreft mijn werk in het onderwijs. Mijn praktijk in handanalyse, droomanalyse, gelaatkunde en coaching van singles en koppels heb ik natuurlijk voortgezet. Mijn consultpraktijk kent tegenwoordig ook de vorm van online videoconsulten. Dit blijkt zeer goed te functioneren.

Mijn visie op de handanalyse is dat het een helder inzicht geeft over je eigen plaats ten opzichte van het probleem waar je mee zit. Niemand hoeft met zijn problemen te blijven zitten. We hoeven niet alles alleen op te lossen. Handanalyse kan je inzicht geven in de echte oorzaken van je vraagstuk. En dus biedt het ook inzicht in de uitweg. 

Als je begrijpt wat jouw eigen rol is, hoef je niet meer in negatieve gedachten en gedragingen te vervallen. Nieuwe, positieve, gedachten en gedrag zullen vanzelf ook andere omstandigheden creëren. Het echt begrijpen van wat er in je leven speelt is een eerste voorwaarde om verder te kunnen werken aan een oplossing, op basis van onze eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Door hand­analyse kunnen we weten wat er werkelijk speelt. Het kan ons laten zien hoe we onze eigen rol spelen in ons leven en wat we zelf kunnen veranderen.

Meer over handanalyse, droomanalyse, gelaatkunde en coaching van singles en koppels kun je vinden op mijn website

Zowel mijn benadering van de handanalyse als die van de gelaatkunde trokken regelmatig de belangstelling van televisie en van tijdschriften in Nederland en België. Mijn vakgebied kon je in de loop der jaren dan ook vaak terugvinden in publicaties zoals De Telegraaf, AM, ParaVisie, Vriendin en het prachtige blad Change Think Positive. In dit laatste tijdschrift stond destijds een uitgebreid artikel over de interactie tussen mij als gelaatkundige en Dr. Alex Verpaele, plastisch chirurg in Vlaanderen. Je zou denken dat daarin sprake zou zijn van twee totaal verschillende benaderingen die haaks op elkaar staan. Enerzijds de benadering van de chirurg die het gezicht wil aanpassen aan de wensen van de patiënt. Anderzijds mijn benadering van begrijpen wat de kenmerken van het gelaat betekenen en derhalve niet aanpassen maar accepteren. Het is mooi om te lezen dat Dr. Verpaele en ik elkaar toch uitstekend konden vinden ondanks onze verschillende benaderingen. 

 

 

 

Zie artikel in tijdschrift ChangeThink + Dossier

Gezichtscorrectie ja of nee 

 

 

Was getekend Paul Bles

Rijen, 5 januari 2021

www.pbles.com

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb