In Nederland wonen zeker al 100 Handleeskundigen

 

Vanaf 1986 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de Handleeskunde en vanaf die tijd heb ik vele baanbrekers op dit gebied op de paranormale-/alternatieve- of spirituele beurzen ontmoet. Wij brachten langzaam maar zeker deze studie meer naar buiten (en uit de occulte verdomhoek) met onze drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak. Wij gaven consulten, cursussen, workshops, lezingen en sommigen schreven ook boeken.

Het wordt tijd dat deze baanbrekers eens in het zonnetje worden gezet.


Mijzelf in het zonnetje te zetten is eigenlijk best leuk, omdat ik natuurlijk ook het een en ander hebt te vertellen. Hoe het allemaal is begonnen en alzo gekomen is..........


Korte levensbeschrijving van Magda van Dijk-Rijneke, oprichter van de School der Universele Handleeskunde, chiroloog, docent en auteur.

Hoe het begon

Als jonge dertiger was ik - nadat de kinderen wat groter waren - op zoek naar een baan. Ik kon er geen een naar mijn zin vinden. Dat was helemaal niet erg want ik kon mij ook verder wijden als keramist en kunstschilder en had ook grote interesse met alles wat met handlezen, astrologie en numerologie te maken had.. Totdat er jaren later (1986) op een dag een cursus handlezen in de krant stond. Ik wist als in een flits “dit is het, dit is het wat ik echt ga doen”.

Dat waren 8 lessen bij Jostie van Duiyn. Ik was er zó vol van, dat ik nòg een cursus wilde volgen. Prompt stond er wéér een in de krant en nu een van 10 lessen bij Anne Boekel. Maar ik wilde nog meer leren. Niet lang daarna las ik in de krant dat er weer een cursus was van Henk van der Pol, doch die was al begonnen. Maar ik moest en zou er toch op komen en dat lukte mij. Naderhand merkte ik, dat ik eigenlijk alles al wist. Tijdens die lessen heb ik ook Francine Rasenberg ontmoet als assistent van Henk van der Pol. Twee jaar lang heb ik gestudeerd.

Ik begon daarna met mijn praktijk en schreef mij in voor de Paranormale/Alternatieve beurzen. Daar had ik het vreselijk druk, maar ik leerde ook heel veel. Ooit vroeg ik aan alle drie de leraren, “denk je dat ik een handlijnkundige kan worden?” En toen ik mijn hand liet zien, werd die door alle drie weggeduwd.

Weggeduwd? Ik, in mijn handen kijken, waarom? Een van hen, Josti, heeft toch nog haar excuses aangeboden en het vergoelijkt met een zelfgemaakte handcrème. Dat ik mij dat nu nog allemaal herinner, geeft aan dat ik mij toen best gekwetst voelde. Gelukkig was mijn ‘’flits’’ - mijn passie voor deze materie - niet meer terug te dringen, want toen begon het pas……..

Alle boeken die er toen te krijgen waren kocht ik en ik ging het geleerde catalogiseren en bestuderen. Een van mijn eerste boeken was die van Jack F. Chandu, E.Hoffman, Madeleine Krispijn en Miek le Conge Kleyn-Jansen. Daarnaast kocht ik - door het vele reizen - buitenlandse handleesboeken. Ik hield daarvoor altijd speciaal het deksel van mijn koffer vrij.

Intussen heb ik nu meer dan 250 Handleeskunde boeken in de kast staan.

Vele lezingen en workshops waren het gevolg.

Ik herinner mij één van mijn eerste lezingen bij spiritueel centrum Harmonia. Ik had heel goed geoefend en een PowerPoint presentatie gemaakt, wat in die tijd heel modern was. Op de 1e rij zaten prominenten en ook mijn oud-leraar Henk van der Pol. Hij nam mijn lezing op wat mij verwonderde. Niet veel later belde hij mij en zei dat hij mijn presentatie heel aardig vond, maar ik moest toch maar eens naar de presentatie van Gaitske Dijkstra (protegé van Henk) gaan luisteren, want daar kon ik nog wat van leren.

Ik ben gegaan…., toen zij mij zag schrok ze een beetje en ze vroeg wat ik kwam doen. Ik vertelde haar dat Henk mij had aangeraden naar haar lezing te gaan en vooral goed te luisteren. Ik stelde haar gerust dat ik wel achterin zou gaan zitten. ………

Je wilt het niet geloven: Gaitske zat op een kruk en bijna mijn hele presentatie bij Harmonia werd voorgelezen en werd aangeduid met een flip-over (Henk had de opname aan haar gegeven). Gelukkig was het zó saai dat de mensen gingen geeuwen en naar mij keken, van uh?.

Ooit vroeg ze me ook of ik getrouwd was en kinderen had: “ Dan kan je dit vak niet uitoefenen, dan word je te veel afgeleid” zei ze. Later bleek dat ze een alleenstaande vrouw was. Maar dat was niet het enige. Tijdens het uitzoeken in mijn archieven om mijn verhaal te schrijven, vond ik tot mijn schrik nog een hele passage uit mijn boek in een artikel van het tijdschrift ‘Zijaanzij’ Op zoek naar geluk in 2003 waar Gaitske werd geïnterviewd. Het leek net alsof het haar citaat was (plagiaat dus).

Henk bleef mij lang zien als zijn leerling en gaf mij dikwijls opdrachten wat ik moest lezen, terwijl ik al jaren bezig was. Dat vond ik best grappig want ik had dat natuurlijk allang gelezen.

Eens werd mijn foto tijdens een les Gelaatkunde op de academie van Edo Sprong besproken, terwijl iedereen wist wie ik was….Zijn leerlingen mochten namelijk niet mijn boek lezen en deden dat stiekem, kreeg ik van zijn ex-studenten te horen, die later bij mij op les waren.

Nee, de begin jaren waren niet altijd leuk, mijn passie werd door velen in mijn omgeving niet erkend.

”Ik was van de duivel” zeiden mijn ouders.  Het werd mijn familie verboden om hun handen te laten zien. Jaren later kwam mijn vader stiekem langs en vroeg of ik eens in zijn handen wilde kijken, er stonden aanduidingen in, die ik ook had, zo leuk en herkenbaar. Bij zijn overlijden kwam ik in zijn bureau al mijn artikelen in kranten en tijdschriften tegen……….

Niet zo gek dat ik door mijn calvinistische opvoeding lang heb geworsteld met de vraag of mijn werk niet ‘zondig’ was. Echter op een ochtend werd ik wakker en ik wist het antwoord:

We hebben allemaal een weg te begaan en moeten daarbij onze bestemming vinden. Maar als er een hulpmiddel bestaat die ons daarbij zou kunnen helpen, welk kompas is wonderbaarlijker, dan waar je eigen hand naar verwijst?

Na dit te weten was ik gelukkig.......

Totdat mijn 1e boek uitkwam (2000) en daarna voor vele radio- en tv programma’s werd uitgenodigd en in tijdschriften en magazines kwam te staan. Toen veranderde men langzaam van gedachten.

De oprichting van de School der Universele Handleeskunde 1990

Dankzij vele vragen van geïnteresseerden of ik een cursus wetenschappelijke Handleeskunde wilde geven of wel een opleiding Chirologie is de school ontstaan Aangezien ikzelf niet tevreden was over de manier van de gevolgde cursussen, wilde ik een cursus geven die ik zèlf altijd had willen volgen. Namelijk, niet meer alleen aantekeningen maken (we hadden niet echt lesmateriaal), maar ook elkaars handen kunnen voelen en bestuderen.

Daar de gevolgde cursussen en de gekochte boeken verouderde gegevens bevatten en deze niet meer van toepassing waren, was het noodzakelijk een totaal nieuwe aangepaste cursus te schrijven. Ik herlas al mijn internationale boeken opnieuw en ontwikkelde mijn eigen methode van praktische, systematische, evolutionaire en wetenschappelijke handanalyse. Deze methode werd Universele Handleeskunde genoemd. 
En zo begon ik maandenlang twee basiscursusboeken te schrijven namelijk Chironomie en Chiromancie die later werden vervolgd door nog twee cursusboeken Chirologie 1 en 2.

1989 - Een van de eerste bladzijden uitgetypt op de IBM computer met platte tekst en nog niet gekopieerd. De plaatjes werden erop geplakt.

1989 - Tekeningentje werden met rotring pen op speciaal papier getekend, gekopieerd, uitgeknipt en op de cursusbladzijde geplakt.

 

Meer dan 250 boeken over Handleeskunde staan tegenwoordig in mijn boekenkast.

Door eigen onderzoek en studie van vele buitenlandse Handleeskunde boeken (Engelse, Amerikaanse, Duitse en Aziatische) werden de gegevens vergeleken, aangepast en gecatalogiseerd en zo vormde ze voor mij één universeel geheel.

Toen ontstond de naam Universele Handleeskunde.

In 1990 startte ik met de “School der Universele Handleeskunde” en zag het als een eer om ook anderen deelgenoot te maken van deze boeiende materie. Het doel van de opleiding is de student een verantwoorde studie te geven. De student leert goed te deduceren en te combineren. Alle gegevens die de hand bevat moet de student kunnen analyseren en daarover een uitspraak maken. Ik heb van mijn leraar Henk van der Pol geleerd: “Eén aanduiding is geen aanduiding, je moet er minstens twee tot drie hebben”. Deze tekst wordt dan ook regelmatig in de lessen door mij geciteerd, denkend aan zijn typische Indische uitspraak.

Jarenlang heb ik op spirituele beurzen gewerkt niet alleen om de mensen te helpen, maar ook om ruime praktijkervaringen op te doen. Duizenden handen heb ik geanalyseerd en door de vele jaren studie heb ik een schat aan kennis vergaard, dus het werd tijd om een boek te schrijven.

Boeken

In 1997 had ik een afspraak bij uitgeverij Elmar met mijn  eerste concept het duimleeskunde boek. Zij vonden het toen nog een beetje te gewaagd en vroegen of ik eerst een gewoon Handleeskunde boek wilde schrijven. Pas als ik bekend werd zouden ze  overwegen of dit boek uit zou komen.......

In 2000 werd mijn 1ste boek uitgebracht Universele  Handleeskunde, ontdekkingsreis naar je ware zelf.

Dit boek werd geboren uit een diep verlangen, om eindelijk alle onzin en cultureel bijgeloof te bestrijden, wat er over handlezen werd verteld. Ik vond en vind nog steeds dat er boeken worden gepubliceerd, waarvan de gegevens klakkeloos worden overgeschreven, zonder dat ze getoetst worden en die echt niet meer van deze tijd zijn. Daarom vond ik het nodig dat er een verantwoord boek op de markt werd gebracht, met de meest vernieuwde inzichten. En dat is ook gebeurd en dat gebeurt nog steeds.

 

Mijn 1e lezing over het promoten van mijn boek was in 01/11/2001 op het Boekfeest Ahoy in de Ahoyhallen waar ook Willen Jan van de Wetering (enneagram) naar mij ging luisteren. Natuurlijk kenden we elkaar al. Ik kon het niet laten om een beetje te plagen. Ik vertelde: “Handleeskunde is de meest verfijnde vorm om een karakteranalyse te maken. Je hoeft geen geboortedata/uur te weten, geen moeilijke berekeningen te maken en geen lange vragenlijsten in te vullen”. En ik keek lachen naar hem en hij seinde met zijn duim omhoog terug. Op dat boekfeest ontmoette ik ook  Susan Smit en Corinne Hofmannin met hun eerste boeken.

 

2000 Universele Handleeskunde, ontdekkingsreis naar je ware zelf

2004 Herdruk Universele Handleeskunde, ontdekkingsreis naar je ware zelf

2007 Handlezen & Jij, je hand is de spiegel van je leven

2007 Handlezen, Jij & Romantiek, je hand is de spiegel van je liefdesleven

En toen ging mijn uitgever failliet, wat nu….......?

Ik ben gewoon aan een nieuw boek begonnen omdat ik na al die jaren mijn vernieuwde kennis er in wilde hebben. Daar ben ik zeker 4 jaar meer bezig geweest, ook om alles opnieuw te toetsen en mijn vernieuwde inzichten eraan toe te voegen. Ik ging met mijn fototoestel op pad en maakte vele foto’s en afdrukken van handen die ik nodig had voor mijn boek.

Met mijn concept heb ik vele uitgevers aangeschreven en bezocht. Maar die zeiden dat ik niet bij hun fonds paste (terwijl ze wel astrologie, numerologie en tarot er in hadden staan). Anderen uitgevers vonden de kleurendruk te duur.

Maar steenbokken geven het niet op en ik ging dan ook gestadig verder met het schrijven van mijn boek. Totdat ik door mijn oude uitgever werd opgebeld, ze hadden een doorstart gemaakt en wilde mijn boek weer herdrukken. In mijn impulsiviteit zei ik: ”Maar dat wil ik helemaal niet”. Mijn uitgever zei: “He, dat wil je niet?” “Nee, ik ben een vernieuwend boek aan het schrijven”. Nou dan moest ik maar eens met mijn concept langskomen. Ook zij vonden de kleurendruk (full colour) veel te duur worden. Maar gelukkig kwam er na wat over en weer gepraat een mooi voorstel.  Of ik mee wilde investeren. Tuurlijk, van mijn gespaarde geld van de lessen en consulten kon ik dat bedrag betalen en na verloop van tijd had ik mijn investering eruit. Na het tekenen van het contract heeft het nog een jaar geduurd eer het boek uitkwam.

 

2013 Standaardwerk Universele Handleeskunde

Al mijn kennis en vernieuwde inzichten stonden er vanaf die tijd erin, dertien jaar later..

Wanneer je vernieuwde inzichten lanceert, die ik kan onderbouwen, ga er dan maar vanuit dat je dan 'en public' op FB onderuit wordt gehaald door ene ‘’onafhankelijke onderzoeker/psycholoog’’ zonder handanalyse-praktijk, Martijn van Mensvoort genaamd. M.a.w. ik mocht alleen iets zeggen wat in zijn straatje paste. Dat werd zelfs door andere internationale collega’s op een gegeven ogenblik te gortig gevonden. Ik kreeg vele chats dat ze dat zeer respectloos vonden. Dat deed hij niet alleen bij mij maar ook bij andere gerenommeerde handanalisten. Hij werd dan ook door velen ontvriend op FB.

Het werd tijd dat mijn boek ook in het Engels uitkwam, want ik vond dat ik iets nieuws te vertellen had. Waarom? Al die jaren kwam er niets vernieuwends op de markt, deed men weinig onderzoek, terwijl het juist een dynamische wetenschap is.

2017 Universal Hand Analysis, a complete guide to modern palmistry, vertaald in het Engels, een POD bij Amazon.com de publisher te koop. Mijn echtgenoot Robert van Dijk heeft vier jaar lang dit boek vertaald. Vergeet niet, Amazon is over de hele wereld, Australië, Amerika, Canada, Duitsland, Italië en ga zo maar door.

Dit is de kroon op mijn werk met geweldige reviews.  Tot op heden staat al mijn kennis en vernieuwde inzichten in dit boek. Daar ben ik best heel trots op.

Wat vernieuwde inzichten betreft, ik blijf research doen en meestal krijg ik die ideeën als ik net wakker word. Dat heb ik vaker, ik weet niet wat er allemaal s’ nacht bij mij werkt. En het rare was, al die voortschrijdende inzichten kon ik ook nog onderbouwen...... Die ging ik soms toch nog even toetsen bij een kinesioloog en verder bij mijn consulten gebruiken.

Eén van de vernieuwde inzichten was de Ceresberg. Deze berg heb ik al jaren geleden met een heel betrouwbare bevriende handanalist Francine Rasenberg  besproken en zij kon niet geloven dat deze berg nooit is ontdekt. Ze heeft het lang voor zich gehouden totdat mijn standaardwerk uitkwam. Ook de Proserpinaberg en Inspiratielijn zijn vernieuwde ontdekkingen met succes.

 

Nu november 2020 is mijn Nederlandse boek bijna uitverkocht en wordt het tijdelijk op POD uitgegeven. En natuurlijk wilde ik niet dat het verder gedrukt werd. Ik had na 7 jaar opnieuw voortschrijdende inzichten zeker wat een paar lijnen betreft, zoals de  Transformatielijn, Emotionele Blokkadelijn, Illusielijn en de Complementaire Hartlijn, daarom wordt het een herziene druk die in 2021 uit zal komen. Tijdens de Coronaperiode ben ik weken er mee bezig geweest om diverse bladzijde te herschrijven of aan te vullen en natuurlijk deze nieuwe lijnen. Er komen nog steeds weer nieuwe lijnen bij die ik ook niet altijd weet.........

 

Op 2 maart 2018 zal Enk Harteveld zijn fotoboek Beroepshanden, honderd handen en hun gereedschap presenteren tijdens zijn expositie in de Agnietenkapel te Gouda. Op blz. 18 zijn mijn handen vereeuwigd. De tekst klopt weliswaar niet helemaal.

 

Handen lezen in Kuala Lumpur met "collega's"

Bekroonde wetenschap
Het harde werken en de jarenlange onderzoeken werden in oktober 2003 al beloond. Hier kreeg ik - samen met Francine Rasenberg - op het International Symposium van de Vedic Sciences - een award uitgereikt van de president van All India Federation of Astrolers Societies voor het onderwijzen van de wetenschappelijke Handleeskunde, alsook voor de publicatie van mijn 1e boek. We werden met een witte sjaal om ons heen, een oorkonde en een herdenkingsbord, gehuldigd.

Uitgelichte publicaties

Zie ook activiteiten/interviews 

  • Vele interviews gehad op radio en TV

  • Jarenlang lezingen gegeven en op beurzen gestaan

  • In vele dagbladen en magazines gestaan.

  • 01/11/01 Boekfeest Ahoy, presentatie gegeven en ontmoetingen met diverse schrijvers o.a. Susan Smit en Corinne Hofmann en Willem van de Wetering

  • Ontmoeting met schrijver Cristine Pannebakker en samen met haar een workshop gegeven

  • Radio Bodegraven interview samen met auteur Geert Kimpen

  • Diverse signeersessies gehad en daarbij een ontmoeting met misdaadschrijver Joost Visbeen.

  • In 2013 voor Privé tijdschrift een analyse van het koningspaar gemaakt via gepubliceerde foto’s

  • Handen van bekende BN-ers gelezen zoals Myrna Goosen, Victor Reinier, Silvana Simons, een astronaut en een kosmonaut en diverse buitenlandse VIPS.

Tot op heden (eind december 2020) ben ik bijna 35 jaar handanalist en nog steeds docent bij de School der Universele Handleeskunde, die dit afgelopen jaar al weer 30 jaar bestond. Ik geef consulten en schrijf kleine artikelen over Handleeskunde en af en toe doe ik nog een kleine beurs.

Net als mijn oud-leraar Henk van der Pol wil ik tot mijn dood met dit prachtige vak door blijven gaan. Als ik iemands handen lees, lees ik zijn of haar levensverhaal. Zo’n verhaal kan heel vertederend of ontroerend zijn en soms een ware lijdensweg.

Het is altijd weer mooi hoe mensen zich dan durven open te stellen. Daarom zie ik het als mijn roeping om anderen van deze boeiende materie deelgenoot te maken en zo ze te kunnen helpen hun levensweg te kunnen volgen.

 

Nieuws

Eindelijk augustus 2021 de herziene druk Standaardwerk Universele Handleeskunde

met weer de allernieuwste inzichten in de Handleeskunde.

Nieuws

Augustus 2022 een baanbrekend boek over de duim.

Standaardwerk Duimleeskunde.

De duim is de spiegel van je ziel en je persoonlijke coach

Eindelijk is het zover....... 3 augustus 2022 is mijn boek Standaardwerk Duimleeskunde uit gekomen. Een prachtige uitgave met vele foto's.

In 1997 kwam ik met het concept bij Elmar uitgeverij, maar die vonden het nog te.... Ik moest eerst maar een gewoon Handleeskunde boek schrijven. zie ook rubriek boeken.

In 2019 tijdens de coronatijd vond ik het concept duimleeskunde weer terug en begon deze volledig te herschrijven. Met trots is deze nu na 25 jaar uitgegeven. 

 

De duim is de spiegel van je ziel - EDGH

 

 

Was getekend  Magda van Dijk-Rijneke

Bodegraven, 31 december 2020

www.universelehandleeskunde.com

 

Mijn credo is dan ook al jaren te lezen in al mijn boeken

"Ken je je hand dan ken je jezelf en niemand kan je nog iets wijsmaken"

 

Zie ook Activiteiten, interviews etc.

 

Chirologie | chirologie.jouwweb.nl

Home | handlijnkunde.jouwweb.nl

Homepage | handlezen.jouwweb.nl

 

*) Henk van der Pol

*) Francien Rasenberg

 

Paravise magazine augustus 2023