In Nederland wonen zeker al 100 Handleeskundigen

Vanaf 1982 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de handleeskunde en vanaf die tijd heb ik vele baanbrekers op dit gebied op de paranormale-/alternatieve- of spirituele beurzen ontmoet. Wij brachten langzaam maar zeker deze studie meer naar buiten (en uit de occulte verdomhoek) met onze drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak. Wij gaven consulten, cursussen, workshops, lezingen en sommigen schreven ook boeken.

Het wordt tijd dat deze baanbrekers eens in het zonnetje worden gezet.


Collega Edo Sprong heb ik een paar keer ontmoet en gesproken na een van zijn lezingen. Hij wist gelijk wie ik was en heel voorkomend gaven we elkaar de hand. Dat waren prettige ontmoetingen, we namen even de tijd voor elkaar, respecteerde elkaar en natuurlijk hebben we ook elkaars handen bekeken.


Korte levensbeschrijving van Edo Sprong (1936-2013) grondlegger van de Diagnostische Handanalyse in Nederland 

Edo Sprong heeft zich vanaf zijn 40ste met bijna ongekende inzet gewijd aan de Handleeskunde, de achtergronden ervan en de toepassingen.

Zijn moto van handanalyse was: “”Handen zijn naar buiten gekeerde hersenen” (Immanuel Kant).

Edo had van oorsprong een technische opleiding en heeft jaren in diverse landen als bedrijfsadviseur gewerkt. In 1975 heeft hij aan het National Research Institute for Selfunderstanding in Canada een 4 jarige opleiding  morfologie (leer van de bouw en samenstelling van het lichaam en organen) gevolgd welke hij afrondde als morphology graduate.

Daarna ging hij zich specialiseren in Vedische handanalyse als onder deel van de Hasta Samudrik Shastra wetenschap. Voor hem was dat een systeem dat hem in staat stelde een diagnose te maken over de mentale, fysieke en emotionele gesteldheid van de mens. Maar ook waren handen voor hem tastbaar en concreet.

Edo volgde voortdurend cursussen zoals filosofie, gelaatkunde, hypnotherapie. Bestudeerde en bekwaamde zich in vele vormen van therapieën, zoals Gestalt, NLP, dieptepsychologie, transpersoonlijke therapie en oosterse en westerse filosofieën in Noord Amerika.

Uiteindelijk ontwikkelde hij zijn eigen methode wetenschappelijke handanalyse. Deze noemde hij de Diagnostische Handanalyse en zag deze als een onderdeel van de Transpersoonlijke Psychologie. Zowel Transpersoonlijke Psychologie als Diagnostische Handanalyse zijn wetenschappen die de mens in zijn dynamische heelheid alsmede in zijn dualistische geaardheid benadert en bestudeert. 

In oktober 1988 ging Edo acht televisieprogramma’s voor de toenmalige TROS maken. Hij ging daarin zijn speciale Handleeskunde demonstreren en onderwijzen.

“Van het imago-onzin en waarzeggerij moet de handanalyse af", zei Edo Sprong destijds tijdens een interview voor het tv amusementsprogramma Alles in de hand.

Hij kon zich indenken dat het programma weerstand opriep en zei ook: ” Het is iets nieuws, bovendien moet de westerse geest altijd bewijzen hebben”. Tijdens het programma gebruikte hij begrijpbare taal en analyseerde zijn gasten in vogelvlucht met wat humor en drama.

Dit programma was een groot succes en duizenden

mensen hebben als gevolg daarvan zijn cursus en ook zijn boek Handanalyse en zelferkenning, alles in de hand gekocht.

 

Academie Antropodynamica

In 1987 richt Edo de Academie Antropodynamica op samen met Francine Rasenberg en Paul Bles. Met dit opleidingsinstituut onderwees hij Diagnostische Handanalyse, Transpersoonlijke Therapie en Handpalmtherapie. 

De palmtherapie werd oorspronkelijk door Mosche Zwang (zie subpagina) ontwikkeld. Edo maakte er zijn eigen versie ervan, experimenteerde er mee en deed voorkomen alsof het van zijn hand kwam. 
Zijn gedachtegoed werd in de Academie door hem uitgedragen. In de loop der jaren werden alle opleidingen verdiept en uitgebreid met nieuwe inzichten en methoden. We kunnen stellen dat deze opleiding ten aanzien hiervan uniek is te noemen

Als docent was hij niet altijd gemakkelijk en was een confronterende maar ook een liefdevolle leraar. Hoewel, als men het niet met hem eens was, ergens tegen in ging of later ook les ging geven, dan kon je je congé krijgen (daar zitten ook nu nog bekende handanalisten bij.)

In zijn lessen kon hij langdradig over één onderwerp uitweiden en zijn cursusmateriaal was nogal onsamenhangend. Desalniettemin droegen zijn leerlingen hem op handen ook al mochten ze van hem geen andere Handleeskunde boeken raadplegen alleen zijn gedachtegoed.

 

Ooit, vertelde Edo in een interview, dat hij een ingrijpende ervaring had meegemaakt, wat hem een enorme schok gaf. Hij werd als het ware op zichzelf teruggeworpen en dat bracht hem tot bezinning. Het werd hem duidelijk dat hij een taak had meegekregen om mensen te gaan helpen, om hen terug te brengen naar hun innerlijke bron, hun hogere zelf (door transpersoonlijke therapie) en ze op die manier tot zelfgenezing te brengen.

Door die schok werd hij als het ware naar hogere “”vibraties”” geduwd naar het niveau die van het Boeddhabewustzijn (wijsheid) in zichzelf. De strekking van zijn werk was het geheim, om de hogere waarde en de hogere bedoelingen in een mensenleven te zien.

Dit was een gave en hij vond dat hij alleen een doorgeefluik was. Edo ervoer dat hij in staat was om mensen te genezen. Hij zei: ”Als ik mijn handen ophoudt, stroomt er kosmische energie door mij heen. Die stroom wordt door de mensen ontvangen en omgezet, waardoor ze genezen”.

Zo kon hij, tijdens de lessen en lezingen, mensen “genezen”, in vervoering brengen en biologeren. Anderen mensen vonden hem te goeroeachtig met zijn reeks leerlingen die hem adoreerden.

 

Door zijn verdiensten werd de Academie Antropodynamica steeds bekender. Edo heeft in 2009 het mogelijk gemaakt dat zijn afgestudeerden zich konden aansluiten bij de beroepsvereniging VIV, de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Tot 2013 was Edo erkend lid van de N.V.P.A. (Nederlands Verbond voor Psychologen, Agogen en Psychotherapeuten).

http://antropodynamica.nl/

 

Tekst Magda van Dijk-Rijneke*)

Oktober 2020

 

Bronnen:

Paravisie 6 juni 1988

Rijn & Gouwe 12 december 1988

Lotus december/januari 2002/2003

Spiegelbeeld 6 juni 2003

Francine Rasenberg

Paul Bles

René Elshout 

Mosche Zwang

 

*) Magda van Dijk-Rijneke, oprichter School der Universele Handleeskunde