In Nederland wonen zeker al 100 Handleeskundigen

Vanaf 1982 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de Handleeskunde. Vanaf die tijd las ik vele boeken en verhalen over mijn voorgangers, de pioniers in dit vak. Zij waren ook werkelijk pioniers die de Handleeskunde in Nederland op een wetenschappelijke manier naar buiten wilden brengen. De Handleeskunde werd toen nog beschouwd als iets occults.

Van enkele heb ik een boek*) in mijn kast staan bij mijn verzameling Handleeskunde boeken (ca.250).

Met hun drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak, gaven zij consulten, cursussen, lezingen en schreven boeken. Met grote bewondering wil ik deze collega-pioniers in het zonnetje zetten.

 


Korte levensbeschrijving van Magda (achternaam onbekend) als handlijnkundige

Tekst Magda van Dijk-Rijneke

* boek Wat de hand zegt 1923

De juveniele bekendheid van de Handleeskunde in de jaren dertig, werd door de oorlog behoorlijk verflauwd. De toentertijd bekende handleeskundigen verdwenen uit het beeld, zoals op deze website genoemde pioniers Julius Spier, Philip Leonard Meerloo die omgebracht werden en Edgar Hirsch die was ondergedoken.

Maar gelukkig kwam er na de oorlog weer boeken uit als herdruk. Niet alleen van Ch. Mant maar ook de werken van Julius Spier en Else. Parker.

 

In mijn boekenkast ligt een antiek handleesboekje genaamd Wat zegt de hand door Magda, 1923. Een uitgave van A.W.Segboer’s uitgevers-Maatschappij. Dit boekje heb ik helaas zonder het vouwblad in het bezit,  met diverse  illustraties van de hand.

 

Over Magda, mijn naamgenoot,  is helaas niets bekend. Ik weet niet wanneer ze geboren en gestorven is.

Magda beschreef in haar boekje haar bevindingen die meer gelieerd waren met de astrologie, een Duitse stroming van astrologische hand- en menstypen zoals bijvoorbeeld  het Jupitertype, Saturnus-,Venus-, Maan-, of Mercuriustype. 

In de karakteranalyse werden de kenmerken het voorkomen, karakter, smaak en bezigheden uitgebreid beschreven. Ook zijn er hoofdstukken in het boek hoe men een goede man of vrouw moet kiezen of hoe men personeel moest kiezen.

 

De taal van het boekje is echt antiek. Bijvoorbeeld de woorden menschen, oogen, zoo, donkerroode, wasschen, teekenen of vertakkingkjes.

*) De advertentie stond in de Breskensche courant, 9 februari 1924

 

 

*) Bron: Interbellum van Alexandra Nagel

*) Magda van Dijk-Rijneke, oprichter School der Universele Handleeskunde (1990).