In Nederland wonen zeker al 100 Handleeskundigen

 

 

Vanaf 1982 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de handleeskunde en vanaf die tijd heb ik vele baanbrekers op dit gebied op de paranormale-/alternatieve- of spirituele beurzen ontmoet. Wij brachten langzaam maar zeker deze studie meer naar buiten (en uit de occulte verdomhoek) met onze drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak. Wij gaven consulten, cursussen, workshops, lezingen en sommigen schreven ook boeken.

Het wordt tijd dat deze baanbrekers eens in het zonnetje worden gezet.


Als eerste wil ik mijn collega Francine Rasenberg in het zonnetje zetten. Haar ontmoette ik tijdens de lessen van Henk van der Pol een van mijn leraren, zij was zijn rechterhand. Regelmatig zagen we elkaar op de alternatieve beurzen.


Korte levensbeschrijving van Francine Rasenberg als diagnostisch handanalist en transpersoonlijk therapeut.

 Francine: In 1982 kwam ik bij oud Indisch man Henk van der Pol in Den Haag voor een consult. Henk was toen naar mijn beste weten naast Jack Chandu de eerste erkende handleeskundige -zoals hij zichzelf noemde- in Nederland. Het consult werd opgenomen op een cassettebandje en na thuiskomst was ik zo onder de indruk dat ik het weer wilde afluisteren, waarbij ik tot de ontdekking kwam dat een deel van het consult op de andere kant niet was opgenomen. Ik meldde dit aan Henk die me aanbood het consult nogmaals te doen. Henk had op dat moment even tijd en liet me vol trots zijn immense bibliotheek op het gebied van handlezen zien, die hij grondig had bestudeerd en aan de hand waarvan hij een eigen handleiding had samengesteld met talloze informatieve gegevens die hij steeds actualiseerde.

Hij liet me een Frans artikel op dit gebied zien dat hij tot zijn spijt niet kon lezen, ik bood hem aan dat in het Nederlands te vertalen en zo ontstond mijn interesse.  Toeval bestaat niet, het was voor mij het juiste moment voor mijn ziele opdracht dat Henk op mijn pad kwam zoals ook uit mijn hand en horoscoop blijkt. Henk was een bijzonder invoelend en spiritueel begaafd mens met veel levenservaring wat tot uiting kwam in zijn talloze readings die op vele punten accuraat en opbouwend tot voorspellend waren.

Ik stapte als leerling in zijn eerste cursus handlezen die hij toen startte en werd een van de vertrouwelingen met wie hij verdere cursussen gaf, ik herinner me nog Magda van Dijk-Rijneke  als een van de eerste cursisten. Daarnaast werd ik zijn rechterhand bij het inboeken van stands en deelname aan talloze evenementen, beurzen, vlooien en boekenmarkten etc. met

als topper de destijds nog genoemde Pasar Malam Besar, nu Tong Tong Fair, tot aan zijn verscheiden begin 2000.

Deze pasar heb ik van hem overgenomen en voortgezet en tot nu toe nog steeds onder zijn naam als eerbetoon organiseer deze.  Benevens heb ik na Henk’s overlijden het exclusief recht gekregen om zomers op de boekenmarkt aan het Lange Voorhout te Den Haag –wat ik jaren lang met Henk deed- met mijn consulttafel te mogen zitten.

                                                                              

Na het bestuderen van de kennis die van der Pol aan me overdroeg, ontstond destijds al snel bij mij de vraag waarom onderdelen in de hand zo werden genoemd als ze werden genoemd en welke wijsheid daaraan nou wezenlijk ten grondslag lag. Daar vond ik geen antwoord op totdat ik een lezing over handanalyse van Edo Sprong hoorde in het toenmalige centrum de Kosmos te Amsterdam en me realiseerde dat die man de antwoorden waarnaar ik zocht kon geven.

Henk en Francine samen op een beurs

Begin 1986 nam ik contact met Edo op voor een consult en na ons gesprek bleek al gauw dat Edo, die was teruggekeerd uit de VS, in Nederland een school in diagnostische handanalyse en transpersoonlijke therapie wilde gaan opzetten, waarvoor ik mijn diensten heb aangeboden en we samen Edo, ik en Paul Bles de Academie Antropodynamica hebben opgezet die nog steeds bestaat.           

De school bestond uit een 5 jarige opleiding tot volwaardig diagnostisch handanalist en transpersoonlijk therapeut en ik ben afgestudeerd als master-handanalist en tranpersoonlijk therapeut .Uit dien hoofde heb ik ook jarenlang les gegeven aan de beginners groepen op de Academie.

Edo had in Canada bij zijn Indiase  leermeester Gansham Birla handanalyse gestudeerd en de verdiensten van Edo (die inmiddels is overleden op 16 oktober 2013) zijn dat hij de oud-indiase kennis heeft verrijkt met de westerse esoterie en diepte-psychologie.

Hierdoor kreeg de leerling les in het menselijk functioneren en gedrag voortvloeiend uit de kennis en inzichten van het menselijk brein opgebouwd uit 3 bewustzijnslagen die worden gereflecteerd in de 3 primaire lijnen in de hand. Handen zijn naar buiten gekeerde hersenen zei de bekende Duitse filosoof Emanuel Kant al. In de handen kunnen we lezen wat er in ons lichaam, geest en ziel zich in de tijd afspeelt, zowel het verleden als de toekomst, want die staat immers niet vast, dat hebben we zelf in de hand. De handen tonen geprogrammeerde patronen (imprinten)  aan die bepalend zijn voor onze bestemming ook wel karma genoemd, alsook inzicht in talenten en kwaliteiten.

 

In mijn handanalyses breng ik de cliënt via inzichten terug naar de diep innerlijke kern op basis van de informatie die de hand toont, waardoor een vrije keuze wordt verkregen om verouderde patronen die vaak onbewust en lastig herkenbaar zijn, te doorbreken en het breinbewustzijn als het ware te updaten met vernieuwende inzichten en gedachten om zo  beter de kracht te gebruiken en het leven vreugdevoller met voldoening en levenszin te kunnen beleven en vorm geven

Over de jaren heb ik zelf veel oriëntatie en vervolg cursussen en lezingen over handanalyse gegeven in diverse spirituele centra van het land.

In de zomer van 2003 werd mij gevraagd door een Indiase relatie Rajiv Kaushik van Indischka te Den Haag om als gedelegeerde van een Nederlandse groep Handleeskundigen en Astrologen zitting te nemen in een Indiaas panel van deskundigen van het International Expo & Symposium on Vedic Sciences dat plaatsvond van 10-12 Oktober 2003 in de HES hal van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Gedurende dat symposium gaf ik tevens een lezing over de relatie tussen vedische traditionele en westerse psychologische handleeskunde. Tijdens dit symposium ontving ook enkele Nederlanders een award, zoals Magda van Dijk-Rijneke voor het onderwijzen en publicatie van haar handleeskunde boek alsmede astrologen, een oorkonde voor hun verdiensten. 

 

Vele jaren terug heb ik voor de TV waarvan de naam van het programma me nu ontschiet, een uiteenzetting aan de hand van voorbeelden gegeven, zoals bijvoorbeeld de handafdrukken van Bill Clinton en zijn vrouw Hillary en aangetoond waarom ze elkaar karmisch hebben aangetrokken.

 

Ik heb zelf geen boek geschreven over handanalyse maar wel verschillende readers destijds samengesteld voor de Academie Antropodynamica zoals Reis door de Sferen, Mysterieplaneten en Liefde en seksualiteit in de hand.

Ook heb ik over de jaren vele aangrenzende bewustwordings disciplines bestudeerd zoals spirituele astrologie, familieopstellingen, biologische geneeskunde van dr. Hamer, tarot, numerologie, alsook de theosofische en antroposofische leringen. Deze aanvullende kennis pas ik in samenhang met mijn aldus verrijkte en diepere inzichten toe in een handanalyse consult, eventueel indien gewenst ondersteund met een transpersoonlijke therapie sessie.

Was getekend Francine Rasenberg

Den Haag 16 juli 2020

-o0o-

Coronavrij vaste plekje op de markt 

Leuk om te weten is ook dat Francine in april 2010  gastdocent was bij de School der Universele  Handleeskunde, o.l.v. Magda van Dijk-Rijneke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooit ontmoette Francine en Magda in hun jonge jaren deze

handanalist Prof. Rama  Krishna Sarati  22/4/1997

Samen met Raymond op een beurs

*) Henk van der Pol, handleeskundige (overleden)

*) Jack F. Chandu, handleeskundige, astroloog

*) Edo Sprong (overleden 16/10/2013), Francine Rasenberg & Paul Bles richtte samen Academie Antropodynamica op.

*) Magda van Dijk-Rijneke chiroloog en oprichter van de School der Universele Handleeskunde (1990).

*) Paul Bles