In Nederland wonen zeker al 100 Handleeskundigen

Vanaf 1982 hou ik (Magda van Dijk-Rijneke) mij bezig met de handleeskunde en vanaf die tijd heb ik vele pioniers op dit gebied op de paranormale-/alternatieve- of spirituele beurzen ontmoet. Wij brachten langzaam maar zeker deze studie meer naar buiten (en uit de occulte verdomhoek) met onze drive, enthousiasme, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met grote liefde voor dit boeiende vak. Wij gaven consulten, cursussen, workshops, lezingen en sommigen schreven ook boeken.

Het wordt tijd dat deze pioniers eens in het zonnetje worden gezet.


Ook mijn collega Rebecca van Delden heb ik in 2006 eenmaal persoonlijk ontmoet in haar trainingscentrum tijdens een kort verblijf in Groningen. Dat was een reuze gezellig gebeuren, waarbij ik ook met haar leerlingen kennis maakte. 

Rebecca heeft mij laten weten dat het een leuk idee is, maar dat het niets voor haar is om in het zonnetje gezet te worden. Ze had niet voor niets bijna alle interviews, tv opdrachten en aanverwanten afgewezen. Daar lag niet haar interesse en aandacht.

Toch behoort ze namelijk ook tot de baanbrekers waar we trots op zijn. Ze heeft evenzo grote verdienste gebracht met haar opleidingen in de Handleeskunde en haar opleidingsinstituut Handsaam. 

 

Rebecca van Delden als Handleeskundige, beoefent ook de Buteyko ademhalingsmethode, Bach Bloesem remedies en voetreflexologie .

tekst Magda van Dijk-Rijneke

 

Vaak vroegen mensen aan Rebecca hoe ze met dit vreemde vak "handlezen" in aanraking was gekomen. Voor diegene die nieuwsgierig zijn een korte schets van haar leven.

Rebecca van Delden is geboren in Assen, op 20 november 1966. Al vrij jong kwam ze in aanraking met pendelen, kaartleggen, piramide-energie en yoga. Ook de alternatieve geneeswijzen vond ze interessant en als tiener volgde ze al een cursus klassieke homeopathie, in het gezelschap van voornamelijk, in haar ogen, oudere vrouwen die zich waarschijnlijk afvroegen of zij niet per ongeluk in de les was binnengelopen. Rebecca las in die tijd ook vele boeken en had een soort spelletje om gewoon op haar gevoel in de bieb of boekhandel een willekeurig boek - wat ik moest lezen - te pakken. Op deze manier pakte ze op haar 15e een handleesboek uit de schappen. Allereerst was ze was ze behoorlijk sceptisch en dacht: “Karakter uit de handen lezen? Dat moest wel bijgeloof zijn “?

Ze hield zich aan haar afspraak met zichzelf en las het boek van begin tot het einde. Iets raakte haar in het boek, hoewel ze het nog steeds ongeloofwaardig vond. Heimelijk ging ze handen bekijken en vergelijken en ontdekte dat er veel verschillende handen bestonden. Ze begon voorzichtig bij mensen uitspraken te doen en merkte tot haar verbazing dat zij dit herkenden. Eerst dacht ze dat het allemaal toeval was en hoewel ze nog niet helemaal overtuigd was van de werkelijke waarde van de handleeskunde, werd ze zo gefascineerd in de materie dat ze verder ging zoeken en ontdekte dat er meer handleeskunde boeken bestonden.

 

Jarenlang bestudeerde ze deze boeken en artikelen over Handleeskunde. Ze maakte oefenhandanalyses van familie, bekenden en onbekenden en kreeg van hen enthousiaste feedback op haar duidingen waar ze veel van leerde en die haar ook hielpen om verdere praktijkervaringen op te doen. De informatie die ze toentertijd uit de literatuur haalde was voor haar gevoel niet genoeg, ze miste diepgang en wilde iemand meer kunnen bieden.

Rebecca liep op haar 20ste min of meer vast in haar zelfstudie Handleeskunde. Ze ontdekte dat handlijnkundigen elkaar op essentiële punten tegenspraken (wat overigens in elk systeem en vak voorkomt). Ze trof regelmatig inadequate, onprofessionele of zeer dogmatische uitspraken aan. Tijdens deze periode was ze op zoek naar diepgang en verbinding binnen de handleeskunde.

En op het juiste moment 'vond' ze haar docente; Ardas Trebus.

Ardas liet haar ervaren dat je ook op een andere manier handen kunt lezen. Ze maakte kennis met een visie waarbij respect voor de kwaliteiten en de ontwikkeling 
van jezelf en de ander centraal staat. Dit was het ontbrekende stukje waar ze naar had gezocht.

Rebecca heeft ook nog een opleiding bij iemand anders gedaan maar die benadering bleek niet bij haar te passen en ze besefte nadien des te meer dat werkelijke respect kunnen voelen en uitdragen voor de mens en zijn proces, niet iedereen gegeven is.

Haar docent zou gaan emigreren en nodigde Rebecca uit om haar plek als docente handlezen bij een cursuscentrum over te nemen. Dit was een grote uitdaging voor haar en

Vanaf de eerste cursusavond kreeg ze het gevoel: "dit past bij mij”. Tot op vandaag ervaart Rebecca het begeleiden en (wederzijds) leren als een geweldig leuk en creatief proces.

 

Handsaam werd opgericht

Naast de basiscursus handlezen, bleek er al snel behoefte aan vervolgcursussen te zijn. In '97 heeft ze met de basis- en vervolgcursussen een opleiding Handleeskunde opgericht met de naam Handsaam. De naam Handsaam, is de verzamelnaam waaronder haar activiteiten in de vorm van consulten en trainingen plaats vinden. Rebecca werkt o.a. met Handleeskunde, Buteyko ademhalingsmethode, Bach Bloesem Remedies en Voetreflex. Naast cursussen en consulten verzorg ze met veel plezier de meerjarige parttime opleiding Handlezen.

Het Handsaamblaadje.
Omdat ze steeds maar weer dezelfde cursusfolder zo saai vond is ze in 2000 begonnen met haar Handsaamblaadje. Naast de activiteiten vind je tips, informatie, handigheidjes en nieuwtjes in het Hablaadje.

Ondertussen hebben diverse oud-cursisten hun eigen praktijk gestart of zijn op andere manieren met de Handleeskunde bezig.

In 2004 is Handsaam een nieuwe fase ingegaan. Vanaf dat jaar wordt de Handsaam basiscursus Handlezen ook door een aantal andere docenten verzorgt. Deze collega's (oud studenten van de opleiding met veel enthousiasme, ervaring en goede didactische vaardigheden) hebben de basiscursussen van haar overgenomen zodat ze zich meer kon toeleggen op de vervolgjaren.

Maar... na een paar jaar miste ze de basiscursus zó dat ze hem toch ook zelf maar weer geef. 

De handen zullen dan ook een soort "rode draad" in Rebecca’s leven blijven.

Trainingcentrum Handsaam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting met Magda van Dijk-Rijneke,  juni 2006 Groningen.